Siva - eierskap

Siva har deleierskap i 84 innovasjonsselskaper spredt over hele landet og porteføljen består i hovedsak av kunnskapsparker, forskningsparker, næringshager, investeringsselskaper og inkubatorer. Disse utgjør i dag en nasjonal struktur for mange næringsrettede virkemidler.


SIVA er en aktiv eier som legger til rette for at selskapene utnytter sitt potensial best mulig. Innovasjonsselskapene er viktige pådrivere for nyskaping i sine miljøer. Sterke koblinger mellom gründere, kunnskapsmiljø og privat næringsliv har vist seg effektivt for å utvikle nytt og eksisterende næringsliv. Tilgang på mentorer, kompetanse, impulser og nettverk utenfor egen bedrift gjør det enklere å lykkes og bidrar til økt innovasjonskraft. En viktig oppgave for Siva er å identifisere og utvikle ideer til nye innovasjonsselskap i miljøer der vi ser et potensial for mer innovasjon.

SIVA - søk på innovasjonsselskap, næringshager og inkubatorer

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema