Rapportering og betaling av mva

Etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (Skattemelding for merverdiavgift) 6 ganger årlig. Mva-meldingen er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden.


Strakstiltak som følge av koronasituasjonen

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør

For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser.

Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Når du har vært mva-registrert i minst ett år, kan du søke om årlig innlevering (årsterminoppgave) av meldingen dersom omsetningen din er under 1 mill. For å søke om dette benytter du skjema "Samordnet registermelding".

Foretak innen jordbruk, skogbruk og fiske (primærnæringene) vil alltid ha årlig innlevering.

Du mottar mva-meldingen i "Innboksen" i Altinn i god tid før innlevering. Her er det oppgitt KID-nummer og kontonummer for eventuell innbetaling.

Meldingen skal være levert, og skyldig mva skal være betalt senest en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Terminene er som følger:

  • 1. termin januar/februar- 10.april
  • 2. termin mars/april- 10. juni
  • 3. termin mai/juni - 31. august
  • 4. termin juli/august- 10. oktober
  • 5. termin september/oktober - 10. desember
  • 6. termin november/desember- 10. februar

Mva-meldingen skal sendes selv om det ikke har vært omsetning i den aktuelle terminen.

Årlig mva-melding har leverings- og betalingsfrist 10. mars, året etter inntektsåret. Skal du søke om årlig mva- melding er fristen 1. februar i inntektsåret. Leverer du årlig mva-melding, men ønsker å levere terminvis, må søknad om dette være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning for året etter.

Skatteetaten - rapportere merverdiavgift

Driver du med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske er fristen for levering og betaling 10. april. Du kan også ta med omsetning fra annen næring i denne mva-meldingen dersom omsetningen herfra ikke overstiger kroner 30 000,- i løpet av året. Overstiger du denne grensen, må du foreta en selvstendig mva-registrering av den andre aktiviteten. Dette kan du gjøre selv om omsetningen fra annen næring ikke overstiger kroner 50 000,-.

Forsinkelsesrenten (morarenten) ved for sen betaling av mva etter forfall er satt til 8,75 prosent første halvår og 9,25 andre halvår 2019. Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår.

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

 

Det kan ilegges tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten, eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Pass på fristene og levér i tide.

Skatteetaten om tvangsmulkt

Import og mva

Mva-grunnlaget ved import beregnes av tollverdien. Det vil si det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet, inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende, pluss eventuelle toll- og særavgifter.

Mva-grunnlaget oppgis i mva-meldingen. Dersom foretaket ditt ikke er mva-registrert, skal mva betales på tollstedet eller via speditøren/transportøren.

Mer om dette finner du i artikkelen om import.

Når du importerer gaver skal det betales mva på gavesendinger som har en verdi over 1 000 kroner.

Når du kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet (som for eksempel programvare og konsulenttjenester levert over internett), skal anskaffelsen tas med i mva-meldingen når kjøpet gjelder en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk virksomhet.

Er du ikke registrert i Merverdiavgiftregisteret, skal slikt kjøp rapporteres gjennom egen mva-melding. Denne leveres hver tredje måned, men du trenger ikke levere denne om mva-beløpet av kjøpet er mindre enn kroner 500,-.

Kontakt og hjelp:

Skattekontorene

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema