Regnskapssystem

Et regnskapssystem må være systematisk og oversiktlig. Det skal blant annet være bygd opp på en måte som gjør at du kan kjøre ut rapporter som du er pliktig til å sende til myndighetene.


Det finnes i dag mange gode regnskapssystemer med mye innebygget hjelp og automatiserte føringer. Mange systemer bygges opp rundt ulike moduler slik at du ikke betaler for mer enn du trenger. Uten ansatte trenger du for eksempel ikke funksjoner for å kjøre lønn. Søk på nettet og ta gjerne kontakt med ulike leverandører før du bestemmer deg.

SAF-T (Standard Audit File-Tax)

Fra 1.1.2020 skal alle som har regnskapet tilgjengelig elektronisk kunne utlevere regnskapsdata til Skatteetaten i et gitt standard format – SAF-T (Standard Audit File-Tax). Sjekk at regnskapssystemet støtter det nye standarden.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er i utgangspunktet unntatt fra kravet om å utlevere regnskapsdata i SAF-T-format. Dersom virksomheten likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Skatteetaten om SAF-T Regnskap

Regneark i bokføringen

Hvis virksomheten din har færre enn 600 bilag i året har du lov til å bruke et regneark til bokføringen. Bruk av et manuelt regneark stiller imidlertid større krav til kunnskap om hvordan bokføringen skal gjøres, og det er lettere å gjøre feil. Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidet en standard som omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnskapsprogrammer i bokføringen (NBS 6). Det kan være lurt at du setter deg inn i denne før du eventuelt velger å føre regnskapet i et regneark.

Regnskapsstiftelsen - NBS 6 - bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema