Vil styrke retten til heltidsjobb

Regjeringen vil at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og legger frem flere lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger.


Selv om det er blitt gjennomført en rekke tiltak de senere år for å øke heltidsandelen, er deltid fremdeles svært utbredt i enkelte næringer og yrker, for eksempel blant de som jobbet turnus i helse- og omsorgssektoren. Blant pleiemedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner jobber 91 prosent i deltidsstillinger, og blant hjelpepleiere er det 74 prosent som jobber deltid.

I varehandel har mer enn hver tredje ansatt deltidsstilling, i hotell og restaurant gjelder dette omtrent halvparten.

Et av lovforslagene regjeringen legger frem, er derfor at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver.

Deltidsandelen er høyere for kvinner. Dette kan være med på opprettholde tradisjonelle kjønnsroller og inntektsforskjeller mellom kjønn. Selv om heltidskultur er viktig, er det også viktig at man beholder muligheten for deltid for dem som av ulike årsaker ikke kan arbeide heltid. Forslaget stenger derfor ikke for dette.

Lovforslaget legger også opp til at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstakere. Deltidsansatte skal i tillegg få fortrinnsrett til ekstravakter.

Kilde: Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema