Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide den offisielle statistikken i Norge. De fleste undersøkelser gjennomføres månedlig, kvartalsvis eller årlig.


Hvorfor må akkurat min virksomhet være med?

Har virksomheten din fått et skjema fra SSB med opplysningsplikt, har etaten enten funnet det nødvendig å spørre alle i den næringen virksomheten tilhører, eller den er trukket ut til en utvalgsundersøkelse. Det er ikke mulig å gi noe sikkert svar på hvilke skjemaer den enkelte kan regne med å få framover. For utvalgsundersøkelser trekker SSB virksomheter fra kategorier de trenger svar fra. For at belastningen på virksomhetene skal bli mest mulig rettferdig, rulleres utvalget i slike undersøkelser.

Statistikkloven - opplysningsplikt til offisiell statistikk

Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

De fleste undersøkelsene SSB sender ut har opplysningsplikt som er fastsatt i statistikkloven. Foretaket kan bli ilagt tvangsmulkt dersom undersøkelsen ikke er besvart innen fristen. Det betyr ikke at det går an å kjøpe seg fri. Plikten til å levere utfylt skjema faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

Forskrift til statistikkloven - om tvangsmulkt

Vær klar over at en del av de skjemaene du mottar ikke kommer fra det offentlige. Det går tydelig fram av skjema og veiledningsmateriell hvis et skjema kommer fra en offentlig etat, og du skal få beskjed om hvilken lov som gir deg plikt til å svare, og konsekvensen av å la være.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema