Hvordan melde flytting og andre endringer?

Hvis det skjer endringer i de opplysningene som er registrert om ditt foretak i Brønnøysundregistrene (adresse, telefon, e-postadresse, foretaksnavn, virksomhetsområde, styremedlemmer, bankkonto, m.m.), skal dette meldes inn via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Da får mange offentlige etater kjennskap til opplysningene. Noen endringer må imidlertid meldes særskilt.


Ved flytting av foretaket må du melde adresseendring til Posten.

Melding om adresseendring til Posten

De fleste endringer som gjelder foretak registrert i Foretaksregisteret, kunngjøres på Brønnøysundregistrenes hjemmeside. Det gjelder forhold som er viktig for omverdenen, og som kreditorer og andre har rett til å vite om. Kunngjøring skjer automatisk når meldingen er behandlet av Foretaksregisteret.

Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider

For endring av foretaksnavn og deltakersammensetning i ansvarlige selskap, må du betale gebyr etter gjeldende satser. Meldinger som medfører utstedelse av kreditorvarsel er også gebyrbelagt. 

Brønnøysundregistrenes gebyrliste

Enhetsregisterloven - om endringsmelding til Enhetsregisteret

Foretaksregisterloven - om endringsmelding til Foretaksregisteret

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Endring av bankkontonummer

Hvis foretaket har fått ny bankkonto må du gi beskjed til myndighetene. Dette må meldes både til Skatteetaten for eventuell tilbakebetaling av merverdiavgift og skatt, og til NAV for eventuelle refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.

Endring av kontonummer for refusjon av mva. meldes via skjema "Samordnet registermelding", eller ved å sende inn kontaktskjema til Skatteetaten.

Endring av kontonummer for tilbakebetaling av skatt melder du på kontaktskjema til Skatteetaten.

Skatteetatens kontaktskjema

Endring av kontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver melder du på skjemaet "Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver".

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema