Import

Dei fleste forbrukarvarene kan importerast til Noreg utan at det er krav om importlisens eller løyve. For ei rekkje varer og varetypar vil det likevel vere krav om registrering og godkjenning, eller at det vert stilt særskilde krav til produkta.

Eksport

Dei fleste varene og tenestene kan eksporterast frå Noreg utan at du treng å søkje om løyve. Eksport til land utanfor EU skal i utgangspunktet førehandsmeldast til Tolletaten. Ver merksam på at det kan vere spesielle reglar og restriksjonar på nokre varer. I andre tilfelle kan det vere restriksjonar mot å eksportere til eit bestemt land, eller at mottakarlandet har restriksjonar mot import.

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema