Skattlegging av reiarlag (RF-1197) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1197 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skal leverast av alle selskap som får formue og inntektsskatt etter skattelova § 8-10.

Du har tilgang til skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet det er eit vedlegg til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema