Særskilde driftsmidlar i kraftverk - avskrivningar og påkostningar (RF-1152) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1152 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skjema skal fyllast ut og leverast som vedlegg til skattemeldinga for alle skattepliktige som krev frådrag for lineære avskrivingar på særskilde driftsmiddel i kraftanlegg, og for skattepliktige som krev frådrag for avskrivingar på påkostingar på driftsmiddel som skal skrivast av lineært.

Du har tilgang til skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet det er eit vedlegg til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema