Rekneskapsutdrag (RF-1045) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Frist for elektronisk innsending av RF-1045 er 31. mai.

Rekneskapsutdraget skal brukast av utanlandske selskap og personar som driv verksemd på norsk kontinentalsokkel / i Noreg, og som er gjenstand for sentral likning ved Sentralskattekontoret for utanlandssaker.

Rekneskapsutdraget skal sendast inn som vedlegg til sjølvmeldinga.
Føretak som er rekneskapspliktige, skal i tillegg fylle ut dei same skjema som skattytarar som høyrer heime i Noreg.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema