Overnattings- og serveringsstad (RF-1122) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1122 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Driv føretaket overnattings- eller serveringsstad som serverer øl, vin og brennevin, skal ein levere RF-1122 som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga. Driv føretaket fleire overnattings- eller serveringsstader leverer ein eitt skjema for kvar stad.

Skjemaet vert brukt til kontroll av skattegrunnlaget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema