Noverdi av framtidige utskiftingskostnadar i kraftverk (RF-1161) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1161 som sjølvmelding eller selskapsmelding.

Dette skjemaet skal leverast av kraftføretak som gjennomfører noverdiutrekning av framtidige utskiftingskostnader for driftsmiddel i kraftanlegg som har avgrensa levetid

Det er gjeve rettar for utfylling og signering til dagleg leiar, styreleiar, deltakar, og til rekneskapsførar som er registrert i Einingsregisteret. Revisor har fått rett til utfylling og revisor signatur.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema