Næringsoppgåve 4 for bank og finansieringsføretak (RF-1173) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1173 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak mv. (RF-1173) skal leverast av alle føretak som blir omfatta av forskrift 16.12.1998 nr 1240 om årsrekneskap m.m. for bankar, finansieringsføretak og morselskap for slike (årsrekneskapsforskrifta for bankar mv).

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema