Næringsoppgåve 2 (RF-1167) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1167 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Næringsoppgåve 2 skal leverast av alle aksjeselskap og andre føretak som har rekneskapsplikt etter lov om årsrekneskap av 17. juli 1998 nr. 56 (rekneskapslova) § 1-2 første ledd (fullt rekneskapspliktige).

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Til bruk ved fastsetjing av inntekt og formue som grunnlag for fastsetjing av formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema