Kraftverkseigar - oppsummering for alle kraftverk (RF-1151) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1151 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Dette vedlegget til skattemeldinga skal leverast av alle kraftføretak som eig vasskraftverk. For kraftverk med påstempla merkeyting mindre enn 5.500 KVA, skal kolonne 4, 5 og 6 ikkje fyllast ut.

Du har tilgang til skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet det er eit vedlegg til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema