Kontrollerte transaksjonar og mellomvere (RF-1123 ) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1123 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skal leverast av selskap og innretning som har transaksjonar og mellomverande med nærståande føretak.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema