Konsernbidrag (RF-1206) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Det er same frist for å levere RF-1206 som skattemeldinga.

Alle aksjeselskap som har gjeve eller motteke konsernbidrag.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema