Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS (RF-1269) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1269 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Dette skjemaet skal leverast av føretak som utarbeider årsrekneskapen etter IFRS eller forenkla IFRS. Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgåve 2 (RF-1167).

Spesifikasjon av resultatkomponentar og verdiar som er nytta på anleggsmidlane i næringsoppgåva.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema