Avstemming av eigenkapital (RF-1052) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1052 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skjemaet RF-1052 avstemming av eigenkapitalen skal fyllast ut av føretak som er pliktige til å bruke næringsoppgåve 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgåve 2.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet dersom du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Avstemming av eigenkapital m. v.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema