Korleis gje rettar til andre?

Følg denne prosessen

  1. Vel Andre med rettar til skjema og tenester/verksemd.
  2. Vel kva for ein person eller verksemd du vil gi rettar til frå lista eller Legg til ny
  3. Når du har funne eller lagt til personen du skal gi rett til, kan du velje å gi rettar vidare på to måtar:

- Du kan anten delegere roller som gir tilgang på eit utval av skjema og tenester

- eller berre gi tilgang på eit spesifikt skjema eller teneste


Åpne kontaktskjema