Slettede

I slettede ligger meldinger du har valgt å slette fra innboks eller arkiv. Disse meldingene kan du enten slette permanent eller gjenopprette. Slette meldinger permanent vil bare kunne gjøres hvis du representerer et fødselsnummer.

Åpne kontaktskjema