Betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen


Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Det gjelder også krav på merverdiavgift for 1. og 2. termin som har forfalt til betaling 10. juni.

Les mer om ordningen om betalingsutsettelse og vilkår på Skatteetatens hjemmeside 

Bruk skjema Søknads- og egenerklæringsskjema for betalingsutsettelse

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form